Community Detection

تشخیص گروه ها در شبکه ها

اجتماعات ساختار های اصلی شبکه ها هستند که اشخاص یا رئوس در یک اجتماع نسبت به اشخاص در سایر اجتماعات بصورت متراکم تری به هم متصل شده اند. اشخاص به یکدیگر متصل هستند زیرا یا همدیگر را می شناسند یا مشخصه های مشترکی دارند بنابراین می توان گفت اگر افراد در یک اجتماع باشند مشخصه های مشترک و مشابه بیشتری دارند. تشخیص اجتماع مهم است زیرا اجتماع نسخه کوچکی از یک گراف کامل است که خصوصیات بسیار مشابه آن گراف را نشان می دهد. بنابراین بررسی چند اجتماع ممکن است ما را قادر سازد کل شبکه را بشناسیم. این خصوصیت بسیار مفید است به خصوص زمانی که شبکه یک داده بزرگ از دنیای واقعی باشد. تشخیص اجتماع عرصه های کاربردی متنوعی در دنیای واقعی دارد. در بازاریابی، امنیت و عرصه های علمی مفید است. پیشنهاد سرویس ها و محصولات مشابه به افرادی که در یک اجتماع هستند و استفاده از اجتماع افراد به عنوان مشخصه ای برای سیستم های توصیه گر دو مورد از کاربردهای مهم و شناخته شده هستند. مثال دیگری که در زمینه کاربرد تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی وجود دارد این است که استفاده از تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی برای افشا سازی رویدادهای fraud و سایر نشتی های مشکوک پول با ایجاد شبکه ای از مشتریانی که از یک اجتماع ارتباطات text messages یا تلفنی استفاده میکنند و تعیین ساختارهای اجتماع قابل انجام است.
به عنوان مثالی دیگر در عرصه های آکادمیک می توانیم نشان دهیم که تفکیک شبکه ها به اجتماعات می تواند به محققان برای جستجوهای تحقیقاتی خود در یک فیلد تخصصی کمک کند. مطالعاتی نیز در زمینه پیدا کردن مجرمین مخفی در شبکه ها که اطلاعات کمی در مورد هویت آنها وجود دارد انجام شده است. در این نوع شبکه ها از آنجایی که داده های زیادی برای دسته بندی اشخاص وجود ندارد ارتباطات میان موجودیت ها مهم می شود.
اجتماع را می توان به عنوان خلاصه ای از کل شبکه در نظر گرفت بنابراین بصری سازی و درک آن ساده تر می شود.
گاهی اوقات اجتماعات می توانند مشخصه ها و ویژگی ها را بدون افشای اطلاعات خصوصی افراد به ما بدهند. ارتباطات میان افراد و اشیا را می توان بصورت شبکه های اجتماعی نشان داد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.