Community Detection

سیستم های پیچیده

به طور ساده یک شبکه یا گراف یک مجموعه­ ای از نودها و لینک­ها هستد. لینک­ها می­توانند وزن­ دار یا غیر وزن دار باشند. مغز یک شبکه عظیمی از نرون­هاست که توسط سیناپس­ ها به هم متصل شده­ اند. کنترل فعالیت ژنتیک در یک سلول که یک شبکه پیچیده­ ای از ژنهاست، توسط پروتئین­های تنظیم کننده انجام می­گیرد. ارتباطات اجتماعی شبکه­ هایی هستند که در آن مردم یا سازمان­هایی از مردم، نودها هستند و ارتباطات گوناگونی بین آنها وجود دارد. اینترنت و وب دو شبکه برجسته در جوامع امروزی هستند. در قلمرو امنیت ملی، تلاش­های بسیاری برای شناسایی و تحلیل شبکه­ های تروریستی انجام گرفته است. همه این مباحث برای مدت زمانی مطالعه شده، اما فقط مطالعه شبکه­ ها یک بحث اصلی تحقیق در سیستم­ های پیچیده است و از جمله دلایل برای این موضوع، کامپیوترهای سریعی هستند که مطالعه شبکه­ های واقعی را از روی مشاهده و تجربه ممکن می­سازد.

مثال­هایی از سیستم­های پیچیده در طبیعت و جامعه وجود دارد؛ مانند: مغز، دستگاه ایمنی بدن، سلول­های بیولوژیکی، شبکه­ های متابولیکی، کلونی مورچه، اینترنت و وب، داد و ستد اقتصادی و شبکه­ های اجتماعی انسانی. هیچ تعریف رسمی از سیستم­ های پیچیده وجود ندارد. به طور غیر رسمی، یک سیستم پیچیده که یک شبکه بزرگی از مولفه­ های نسبتاً ساده است، بدون هیچ کنترلی، رفتارهای پیچیده­ای را نشان می­دهد. البته واژه‏ ها در این تعریف یا دقت زیادی تعریف نشده­ اند. مولفه­ های نسبتاً ساده به این معنا است که نقش وظیف ه­ای آنها در رفتار جمعی سیستم، ساده است. برای مثال، یک نرون (یاخته عصبی) یا یک مورچه موجودیت­ های پیچیده­ ای هستند، هر چند که نقش وظیفه ­ای آنها در مغز یا کلونی نسبتاً ساده است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.